Gà mổ

Sắp xếp bởi:


Gà mái lẩu mổ sẵn
Gà mái lẩu mổ sẵn

95.000 đ

Vịt mổ sẵn
Vịt mổ sẵn

55.000 đ

Ngan mổ sẵn
Ngan mổ sẵn

75.000 đ

Ngan đẻ mổ sẵn
Ngan đẻ mổ sẵn

95.000 đ

Gà mía đẻ mổ sẵn
Gà mía đẻ mổ sẵn

70.000 đ

Gà tam hoàng đẻ mổ sẵn
Gà tam hoàng đẻ mổ sẵn

100.000 đ

Gà j dabaco trống mổ sẵn
Gà j dabaco trống mổ sẵn

90.000 đ

Gà j dabaco mái mổ sẵn
Gà j dabaco mái mổ sẵn

85.000 đ

Gà sơn tây mái đẻ mổ sẵn
Gà sơn tây mái đẻ mổ sẵn

120.000 đ

Gà sơn tây trống mổ sẵn
Gà sơn tây trống mổ sẵn

145.000 đ

Gà đông tảo trống cựa
Gà đông tảo trống cựa

165.000 đ

Gà đông tảo mái đẻ mổ sẵn
Gà đông tảo mái đẻ mổ sẵn

130.000 đ

Tất cả có 16 kết quả.

0979233638 Mr Định