Gà trống
Ngan già
Ngan già

120.000 đ

Ngan
Ngan

79.000 đ

Vịt
Vịt

71.000 đ 69.000 đ

Gà Sơn Tây cựa trống
Gà Sơn Tây cựa trống

135.000 đ

DABACO cựa trống
DABACO cựa trống

135.000 đ

Ga J DABACO trống
Ga J DABACO trống

99.000 đ

Gà ta Bình Định trống
Gà ta Bình Định trống

115.000 đ

Gà Sơn Tây trống
Gà Sơn Tây trống

125.000 đ

Gà Đông Tảo Trống
Gà Đông Tảo Trống

145.000 đ

Gà Đông Tảo Cựa
Gà Đông Tảo Cựa

110.000 đ

https://m.facebook.com/thitGaviet/?ref=bookmarkshttps://m.facebook.com/thitGaviet/?ref=bookmarks

Gà mái
Lườn gà công nghiệp
Lườn gà công nghiệp

70.000 đ 60.000 đ

Cánh gà công nghiệp
Cánh gà công nghiệp

88.000 đ

Đùi gà công nghiệp
Đùi gà công nghiệp

109.000 đ

Gà mía đẻ
Gà mía đẻ

105.000 đ

Gà tam hoàng đẻ
Gà tam hoàng đẻ

115.000 đ

Gà mái ta bình định đẻ
Gà mái ta bình định đẻ

80.000 đ

Gà mái sơn tây đẻ
Gà mái sơn tây đẻ

130.000 đ

Gà mái đông tảo đẻ
Gà mái đông tảo đẻ

125.000 đ

Gà mái lẩu
Gà mái lẩu

65.000 đ

Gà mái J dabaco
Gà mái J dabaco

105.000 đ

Gà mái ta bình định
Gà mái ta bình định

110.000 đ

Gà mái đông tảo
Gà mái đông tảo

125.000 đ

0979233638 Mr Định